Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

MENU

 

 


Toekomst Malden Noordoost wil het mogelijk maken dat buurtbewoners met elkaar in gesprek komen en concluderen: we moeten het verduurzamen en vergroenen van onze woningen en wijken sámen oppakken. Dat doet het door een nieuwsbrief uit te brengen, deze site te vullen, en door het organiseren van een open huis van energiezuiniger woningen én van duurzaamheidscafés.  


Duurzaamheidscafé 3: 28 juni 2023


Optimistisch dachten we: op 10 mei 2023 het volgende duurzaamheidscafé, dat moet lukken. Maar dat bleek wat te snel te zijn. De nieuwe datum is 28 juni 2023


Aanvang:  20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie:  Basisschool De Vuurvogel

Schoolstraat 23A in Malden


Reden van het uitstel? We zijn in januari gestart met een pilot voor de gezamenlijke aanpak van de verduurzaming van woningen en dat slaat goed aan. Op 28 juni kunnen we u meenemen in onze aanpak en behaalde resultaten laten zien.


Mocht u specifieke vragen hebben die u graag op 28 juni aan de orde zou willen stellen, dan kunt u die melden op frans.cremers@radboudumc.nl. We bieden – conform afspraak – sowieso die avond meer informatie over (hybride) warmtepompen...


Reserveer de avond van 28 juni alvast in uw agenda!

Aanmelden: info@toekomstmaldennoordoost.nl


Duurzaamheidscafé 2: 2 november 2022

Informatief, wel best technisch, goed georganiseerd, sprekers die wisten waarover ze het hadden, nieuwe dingen gehoord. En fijn dat het geluid op sterkte kwam…

Foto: Elise Overes

Dat is een greep uit de reacties van een kleine 75 bezoekers aan het tweede Duurzaamheidscafé op 2 november 2022. Basisschool de Vuurvogel bleek hier wederom een mooie locatie voor. Verreweg de meeste bezoekers kwamen uit Malden Noordoost.


Inleider Maarten Vierhout sprak over de isolatiemogelijkheden en benadrukte dat ook eenvoudig aan te brengen isolatie al veel kan schelen. Denk ook aan de verschillende manier om het grootste warmtelek, je dak, te isoleren; en aan de verschillende eigenschappen van isolatiematerialen zoals biobased en kunststof.


Frans Cremers van de werkgroep Energiezuinig Wonen brak een lans voor zonnepanelen. Hoe je dak ligt en onder welke hellingshoek doet er zeker toe als je kijkt naar de opbrengst, maar let op: ook op het noorden kun je efficiënt elektriciteit opwekken. En wordt de salderingsregeling afgeschaft, dan zijn oost- en westgeoriënteerde daken nog meer de moeite waard.


fotograaf Jacqueline van den Boom


Werkgroep Groen-lid Hans-Cees Speel gaf een inkijkje in hoe zijn werkgroep aan de slag is. ' We focussen op meer groendaken in onze wijken: er komen er al 14! bij, met subsidie van de gemeente. We ijveren voor natuurlijker, levendiger openbaar groen, met bijvoorbeeld wadi's met een verscheidenheid aan bloemen en planten. Zij zorgen voor een goede waterhuishouding. En we willen graag groene 'linten' vanuit het bos de wijken in om zo meer leefruimte te bieden aan flora en fauna. Daarnaast gaat het ons om natuur toe te voegen in tuinen.' Hij stipte aan wat je dan zoal in je eigen tuin kunt doen: minder stenen dus koeler bij hitte, meer groen dus levendiger én betere waterafvoer. En hij sloot af met een uitnodiging: 'in het voorjaar van 2023 organiseert de werkgroep een wandeling langs de al ondernomen groenacties en levendige tuinen. Iedereen kan aansluiten!'


Daarna kwam Stef Mientki die uitlegde welke soorten warmtepompen er zijn, waarvoor en wanneer je die het beste kunt gaan inzetten. Eerst je huis goed isoleren, dan pas een warmtepomp aanschaffen scheelt bijvoorbeeld veel geld… En: doe de '50-graden-test'!


Tot slot inventariseerde Richard Oostveen met een 'mentimeter' hoe mensen in de zaal denken over bepaalde onderwerpen. Het leuke is, dat je meteen de resultaten daarvan op het scherm kunt laten zien. Zo was onder andere duidelijk dat veel van de deelnemers al HR++ ramen in hun woning hebben. En dat spouwmuurisolatie aandacht nodig heeft. Veel deelnemers gaven aan na te denken over de aanschaf van zonnepanelen en een warmtepomp. Wat er ook uit kwam: mensen vinden het lastig om de juiste aannemer of installateur te vinden. En samen met buurtbewoners optrekken lijkt velen wel wat. Genoeg input voor vervolgacties van de werkgroep Energiezuinig Wonen.


Ben Bottema, beoogd voorzitter van de stichting die Toekomst Malden Noordoost aan het oprichten is,  praatte de avond aan elkaar. Hij deed ook een oproep: assistentie altijd welkom, op velerlei gebied!  


Foto's: Eric Peters, tenzij anders vermeld


Duurzaamheidscafé 1: 19 mei 2022


Op 19 mei 2022 kwamen zo'n 60 mensen naar het eerste Duurzaamheidscafé in Jenaplanschool de Vuurvogel in Malden. De avond viel uiteen in twee delen. In het eerste deel was er een korte toelichting op het project en de werkgroepen Groen en Biodiversiteit en Energiezuinig Wonen. In het tweede deel ging het er vooral om, om kennis en ervaring uit te wisselen en om vragen en ideeën op te halen waarmee de werkgroepen aan de slag gaan.


Veel mensen bleken met hetzelfde te zitten: we willen wel verduurzamen, maar waar begin je mee? Sommigen kregen de bevestiging dat ze met hun isolatiemaatregelen goed bezig waren, anderen gingen met veel informatie en ideeën naar huis. Contacten zijn gelegd voor meer uitleg op maat en er meldden zich kandidaten voor de opleiding tot energiecoach. Ook waren er al aanvragen voor een warmtescan.


Voorbeeldwoningen

Op grote posters lichtten woningeigenaren toe wat ze aan duurzaamheidsmaatregelen in hun huis hadden gedaan. Het regende vragen: welke warmtepomp, waarom een hybride warmtepomp, off-grid, met energiegenerator? Is mechanische ventilatie nodig? Moeten de dakpannen vervangen worden voor er zonnepanelen op kunnen zoals een colporteur aanraadde (neen!)? Is een airco die ook kan verwarmen een goede keus? Wat is de optimale temperatuur voor een CV-ketel? Hoe moet je je vloer isoleren als je maar minimale kruipruimte hebt? Kan ik een keer langs komen om te kijken? Het leverde veel stof tot vragen, nadenken en discussie. Klik hier voor meer informatie over de voorbeeldwoningen.

Meer terugkoppeling is te vinden in Nieuwsbrief 6.

Voor meer inhoudelijke en betrouwbare informatie: www.milieucentraal.nl en www.zetookdeknopom.nl