Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

MENU

 

 


Ambitieus energietransitieplan voor wethouder Schoenaker

Ben Bottema (rechts) van de Werkgroep Energiezuinig Wonen in Malden Noordoost overhandigde 3 februari 2022 hun energietransitieplan aan de Heumense wethouder Maarten Schoenaker. Het plan heet 'Contouren Project Energietransitie Malden Noordoost 2022-2030’.

Het beschrijft hoe in 2030 een energiebesparing van gemiddeld tot 40% in woningen in Malden Noordoost bereikt kan worden.  

Luister hier naar de presentatie van het plan

door Ben Bottema op de raadsvergadering

van 3 februari 2022.


Foto: Matthee Moons

Sinds twee jaar zijn drie werkgroepen actief binnen het Project ‘Toekomst Malden Noordoost’. Het gaat om de werkgroepen Energiezuinig Wonen, Groen en Biodiversiteit, en Communicatie. Doel is antwoord te krijgen op de vraag hoe je bestaande wijken kunt verduurzamen, vergroenen en toekomstbestendig kunt maken.

De werkgroep Energiezuinig Wonen – en dan met name (van rechts naar links) Frans Cremers, Pieter Schreurs en Ben Bottema – heeft de afgelopen maanden een projectplan geschreven waarmee in de komende acht jaar een energiereductie, en daarmee CO2-besparing, gerealiseerd kan worden in de circa 1.200 woningen in de Maldense Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk. De werkgroep denkt dit te kunnen bereiken door zowel in te zetten op isolatiemaatregelen alsook op eigen energieopwekking, bijvoorbeeld door zonnepanelen en warmtepompen. Een stappenplan is opgesteld om de inwoners uitgebreid te kunnen informeren. Dit gebeurt onder andere via energie- of duurzaamheidscafés, nieuwsbrieven en energiecoaches. Ze wil daarnaast gebruik maken van ‘modelwoningen’ waarin voorbeelden van energiezuinig wonen te vinden zijn. Ook via gerichte gezamenlijke inkoopacties bij bedrijven en gebruik makend van subsidies en kredieten moet het mogelijk zijn om de inwoners op termijn energieneutraal te laten wonen. In eerste instantie in Malden Noordoost, en aansluitend in de gehele gemeente Heumen.

De werkgroep gaat er in het plan van uit dat een projectleider wordt aangesteld die de spil zal zijn tussen de inwoners, de gemeente en participerende bedrijven. Hoe die samenwerking vorm moet krijgen, is onderwerp van gesprek de komende tijd.

Het project Toekomst Malden Noordoost geeft regelmatig nieuwsbrieven uit.

Wilt u die ontvangen, meldt u dan aan via info@toekomstmaldennoordoost.nl.