Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

MENU

 

 


Werkgroep Energiezuinig Wonen

Contactpersoon: Frans Cremers

frans.cremers@radboudumc.nl


Algemene informatie

Onze werkgroep Energiezuinig Wonen Malden Noordoost bestaat momenteel uit vier bewoners. Projectleider is Menno Arendz.
De groep wordt van gemeentezijde ondersteund door Marc Smijers, medewerker duurzaamheid van de gemeente Heumen. Met ingang van mei 2023 heeft de werkgroep professionele ondersteuning in de vorm van buurtprocesbegeleider Robert Tersmette.

Hieronder omschrijven wij onze doelen in de komende jaren.

Ons hoofddoel is om in 2030 een energiebesparing van gemiddeld 40% te bereiken voor Noordoost Malden. Het betreft ongeveer 1.300 woningen, waarvan circa 350 huurwoningen. Het kan gaan om kleine besparingen zoals de vervanging van oude witgoedapparaten en CV-installaties, maar ook om grotere isolatie- en energieopwekkingsmaatregelen, zoals vloer-, dak-, gevelisolatie, glasisolatie en de aanschaf van zonnepanelen, waarbij een energiebesparing van 60 tot 80% bereikt kan worden.


Op hoofdlijnen zijn dit onze activiteiten:

1. het beschrijven van 7 voorbeeldwoningen in Noordoost Malden waardoor buurtbewoners kunnen zien wat er mogelijk is;   

2. het houden van open zaterdagen waarbij de voorbeeldwoningen bezocht kunnen worden;

3. het organiseren van Duurzaamheidscafe's, waarbij allerlei onderwerpen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking aan bod komen;

4. het op verzoek van bewoners optreden als Energiecoach: we bezoeken hun woningen en helpen hen om energiezuiniger te worden. Inmiddels zijn er 11 gecertificeerde energiecoaches in Heumen, waarvan 4 afkomstig uit Malden Noordoost;

5. het houden van rond-de-tafel bijeenkomsten voor bewoners van woningen van hetzelfde type (De Vang, Windvleugel etc.);

6. het organiseren van gezamenlijke woninginventarisaties, offerterondes op maat en vervolgens het begeleiden bij de uitvoering van isolatiemaatregelen en andere energiebesparende producten en diensten. Hierbij zetten we begeleiding in.


Ons tweede doel is om na 2030 te komen tot meer significante energiebezuinigingen en energieopwekking. Dit vereist een grotere, projectmatige opzet.