Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

MENU

 

 


Wat er al gedaan is en staat te gebeuren…

Onze werkgroep Levendig Groen (ook wel de groen-groep) werkt samen met de gemeente Heumen aan meer bijenvriendelijk biodivers groen in Malden Noordoost. Wat er al gedaan is en staat te gebeuren, vertellen we u graag op onze Groenwandeling door de wijk op 13 mei 2023, van 14.00 tot 16.00 uur. Verzamelen op Dahliastraat 66, bij de picknicktafel.

Aanmelden hiervoor kan op info@toekomstmaldennoordoost.nl.

In 2022 is de gemeente gestart met het aanpakken van een aantal stukjes openbaar groen, waarbij fleurig en levendig groen voorop staat bij de inrichting. Daar gaat ze in 2023 mee verder. De hoop en verwachting is dat deze stukjes groen bijdragen aan een mooie en levendige wijk met meer ruimte voor fleurige natuur met bloemen, vlinders en bijen. Daarvan profiteren ook de vogels, egels en vleermuizen die in onze wijk voorkomen, maar die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Bij alle stukjes groen geldt dat het wel enkele jaren kan duren voordat het eindbeeld wordt bereikt, omdat planten en ecosystemen nu eenmaal tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen.

Onderstaand een opsomming van de stukken groen die op de rol staan om qua inrichting en beheer aangepast te worden richting de (linten)visie 'Levendiger groen'. Bij deze veldjes zullen we wanneer er werkzaamheden zijn of resultaten zijn te zien af en toe bordjes plaatsen met een QR-code. Deze leidt naar een webpagina waarop bewoners en anderen kunnen zien wat de bedoeling is met een specifiek stuk groen in de wijk.

1-randwijksingelstrook

Randwijksingelstrook (november 2022)
Aan de Randwijksingel grenst een smalle strook voormalig gras aan een fietspad dat naar het N73 fietspad vlakbij de Heemtuin leidt. Hier stond vrij grof gras met wat bollen aanplant. Het gras is weggehaald en hier is november 2022 een meerjarig bloemrijk mengsel gezaaid. Dit strookje ligt in de lengte op het zuiden, maar krijgt dagelijks niet langer dan een halve dag zon. Toch zou hier een redelijk bloemrijke strook kunnen ontstaan, want er zal niet vaak worden gemaaid (extensief maaibeheer heet dat). De eerste rozetjes met planten zijn al opgekomen.

2-kruigang-wadi

Kruigang-wadi (van gewoon grasveld nu, naar wadi in 2023)
Tussen de Kruigang en de Molensingel ligt een vrij fors veldje met een hondenuitlaatstrook. Deze hondenuitlaatstrook blijft hetzelfde, maar de gemeente zal hier eind 2023 een wadi (waterberging) gaan aanleggen zo is de planning. Het regenwater uit een aantal straten uit de Molenwijk zal hier bij regenval terecht gaan komen. Daarom wordt dit veldje uitgegraven en er ontstaat dan een verdieping met glooiende randen.
In 2022 werd dit stuk al niet meer gemaaid en daarna ontstond er al een vrij schraal graslandje (zie foto). In samenwerking met de groen-groep is een ontwerp gemaakt met enkele struikjes en lage boompjes, waarbij de oude begroeiing weer deels wordt teruggelegd. Hier zal na de aanleg niet vaak meer worden gemaaid zodat er een bloemrijk stuk wadi kan ontstaan. De paar lage bomen en struiken (boswilg en wellicht sierkers) bloeien in het vroege voorjaar, wat specifiek goed is voor hommels en bijen. Wellicht wordt in de struikrand hier en daar ook nog wat veranderd.

3-mezenlaanveldje

Mezenlaanveldje: eerste veld in Randwijk (2023)
In de Randwijk liggen twee veldjes in een asfaltring: dit, aan de Mezenlaan, en een bij de Vinkenlaan (foto's zie hieronder). Beide veldjes werden tot en met 2022 strak gemaaid. Echter, de vegetatie is geschikt om er bloeiend schraal grasland van te maken. Dan wordt er nog maar een of twee maal per jaar gemaaid, waarbij er wel een strook langs de weg en soms door het grasveld wordt kortgemaaid. De langere vegetatie zal door de jaren heen steeds meer bloemen gaan vertonen als alles volgens plan verloopt. De groen-groep heeft de gemeente gevraagd dit zo uit te gaan voeren, zodat er meer fleurig groen ontstaat met meer kansen voor vlinders en bijen. Doordat er meer insecten en wormen komen, kunnen ook vogels, egels en vleermuizen meeprofiteren.
In de veldjes staan ook mooie volwassen bomen: rond deze bomen kan een stinzenflora (inheems) ontstaan na enkele jaren ecologisch beheer. Hier kan wellicht een rand met oude boomstammen worden neergelegd, waardoor weer meer soorten planten en dieren een plek kunnen vinden.4-vinkenlaanveldje

Vinkenlaanveldje: tweede veld in Randwijk (2023)
Toelichting: zie Mezenlaanveldje hierboven


5-randwijk-vinkenlaancorridor


Randwijk-vinkenlaancorridor (2023)
Tussen de Randwijksingel en de Vinkenlaan, ter hoogte van de Kloosterstraat, loopt een groencorridor met een wandelpad. Langs dit pad staan bomen en in 2022 was de begroeiing er een met struiken en gras. De bomen en struiken zijn ecologisch waardevol en hier iets veranderen heeft weinig zin voor wat betreft biodiversiteit. Alleen vooraan bij de Randwijksingel zijn twee uitheemse dennen vervangen door andere boomsoorten: een honingboom (Styphnolobium Japonicum), een lijsterbes (Sorbus 'Dodong') en een haagbeuk (Carpinus Betulus 'Lucas'). De bijen zijn verzot op hun bloemen, vogels lusten de lijsterbessen graag. De eerste twee zijn waardboom voor vlinders: die zetten daar hun eitjes op af. Het blad van de haagbeuk is een goede bodemverbeteraar.
De corridor zelf bestaat echter, tussen de struiken en daar waar geen bomen staan, uit nogal kort en eentonig gras. Dit gras werd al enkele jaren ecologisch beheerd (minder gemaaid), maar dit heeft onvoldoende tot een biodiverse situatie geleid.
De groen-groep heeft de gemeente gevraagd in 2023 het stuk gras vooraan bij de Randwijksingel en iets verder doorlopend, opnieuw in te zaaien met een bloemrijk mengsel. Dat maakt de kans groter dat er ook in dit mooie stukje groen dat Randwijk en Kroonwijk verbindt door het wandelpad, meer bloemen gaan bloeien. Dan wordt het fleuriger en levendiger, ook voor alle mensen die hier langskomen richting het bos verderop.

 

6-kloosterstraatwadi

Kloosterstraatwadi (2022)
Waar de Kloosterstraat uitkomt op de Randwijksingel ligt een langwerpig stuk gras dat begin 2022 een wadi is geworden. De stoeprand is weggehaald en er zijn drie kuilen gemaakt waar water vanaf de weg bij regen heen kan lopen en dan kan wegzakken. Deze drie kuilen zijn toen ook ingezaaid met een bloemenmengsel. Helaas was er daarna een lange periode van droogte, waardoor het groen niet heel goed is aangeslagen. Op een van de foto's zie je toch dat er naast gras veel andere soorten planten zijn opgekomen. Dit stukje groen zal een of twee per jaar worden gemaaid, zodat de bloemen kunnen opbloeien die zijn gezaaid. Omdat hier nog veel met fietsen doorheen wordt gereden, is het afwachten hoe goed deze plek gaat aanslaan. Wellicht zijn paaltjes nodig om de natuur te beschermen.
De bomen zijn overigens Turkse hazelaars. De noten ervan zijn eetbaar en ook lekker, maar niet heel groot. 

 
7-molensingel-wiekenveldje

Molensingel-Wiekenveldje (2023)
Waar de Molensingel bij de Rijksweg uitkomt, en waar de Molenwijk bijna ophoudt dus - er is daar ook een bushalte -, ligt een veldje met bomen en struiken eromheen. Dit veldje heeft op het moment niet veel ecologische waarde omdat het er vrij schaduwrijk is, maar ook omdat er veel eentonige struiken en bomen staan. Het gras is ook vooral gras met wat mos. In 2023 wordt dit veld uitgediept tot een wadi. Hier zijn kansen het groen wat levendiger te maken, al zijn door de schaduw van de grote laanbomen de mogelijkheden wat beperkt. Toch kan hier ook iets anders ingezaaid worden en sommige struiken kunnen vervangen worden door inheemse soorten.
Het is wel belangrijk dat er niet veel doorzicht ontstaat naar de Rijksweg, want de hele dag naar verkeer kijken, hoort niet echt bij een fijne woonomgeving voor de bewoners aan het veldje. Ook helpen de bomen en struiken natuurlijk mee fijnstof te filteren dat vanaf de weg de wijk inwaait.