Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

MENU

 

 


Werkgroep Groen en Biodiversiteit:

   Wandeling door de wijk


Op woensdag 5 januari 2022, een regenachtige dag in het nieuwe jaar, maakte de Werkgroep Groen en Biodiversiteit een wandeling door Malden Noordoost. Tijdens deze wandeling keken de leden naar de inrichting van het openbaar groen. En dan vooral naar waar potentie is voor verbetering van de biodiversiteit.

Werkgroeplid HansCees Speel: 'In onderstaande afbeelding zijn 14 locaties opgenomen, die we met Marieke Bos, adviseur groen van de gemeente Heumen, op 28 januari hebben besproken.
We wilden met haar nagaan of hier al plannen voor zijn of - als er nog geen plannen liggen - bekijken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij ging het ook over de vraag wat de rol is van de gemeente hierin en wat de werkgroep samen met omwonenden kan doen. Het overleg is nog niet afgerond, want er zijn veel aspecten om te bespreken. Maar het was een mooi begin. Een aantal gedachten gaan we samen met Marieke verder uitwerken.'

Verder uit te werken
* Als bewoners een stukje groen bij hun huis meer biodivers willen maken, wat mag dan wel en wat niet? En kan wat er mag dan samen met de werkgroep Groen en Biodiversiteit en de Dorpsverbinder?

* Er komen steeds meer wadi's. Kunnen die standaard ecologischer beplant worden? Kan de werkgroep hier samen met de gemeente een plan voor maken?
* Voor een aantal grasvelden waarop niet gesport wordt, willen we graag ecologisch beheer: soms andere inzaai en soms minder vaak maaien. Dit moet leiden tot meer bloemen in de zomermaanden en dus meer vlinders, hommels en bijen. Kan dat en hoe leggen we dat aan omwonenden voor?'

Goede kant op

HansCees vervolgt: 'Als het om openbaar groen gaat, zijn er best veel dingen waarmee je rekening moet houden en dus duurt het even voor we resultaat boeken, maar we gaan gestaag de goede kant op. Dit jaar gaan we echt een aantal veranderingen zien in het openbaar groen, waarbij we meer natuurlijker groen krijgen. Wat ons betreft is dat een mooi begin van nog veel meer acties en verbeteringen.' 

Wil je meedenken over het groen in Malden Noordoost? Neem dan contact op met de Werkgroep Groen en Biodiversiteit via: hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl.