Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Duurzaamheidscafé: Malden Noordoost in transitie


Woensdag 8 november was geen uitzondering in dit kletsnatte najaar. Belangstellenden trotseerden de regen om het Duurzaamheidscafé van Toekomst Malden Noordoost bij te wonen. De presentaties van Levendig Groen en Energiezuinig Wonen werden ingeleid door een animatie van Morgenland*. Het filmpje gaf op toegankelijke wijze een beeld van Nederland en de energietransitie en maakte duidelijk waar Toekomst Malden Noordoost aan wil bijdragen.

Hans Cees Speel, vrijwilliger bij Levendig Groen, sloot aan op het herfstweer met zijn presentatie over de afkoppeling en opslag van hemelwater. De gemeente legt in de Molenwijk momenteel een regenwater infiltratie-riool en wadi’s aan. Hans Cees liet ook zien hoe u zelf in uw tuin aan de slag kunt om overlast van stortbuien te beperken en het kostbare water te benutten voor meer groen en diversiteit om uw huis. Een afkoppelcoach kan u met advies bijstaan.

Vervolgens gaf Frans Cremers een kijkje in de keuken van Energiezuinig Wonen. Hij vertelde over de buurtacties van dit vrijwilligersinitiatief.  Hun devies is: isoleren, isoleren, isoleren. Want door eerst uw energievraag te verlagen, kunt u later met een kleinere voorziening goedkoper in uw warmtevraag voorzien. Dit jaar werden al 35 gezamenlijke verduurzamingsmaatregelen door Energiezuinig Wonen begeleid en er staan er nog 47 op stapel. Het betreft de gezamenlijke inkoop van vloer- en spouwisolatie en van zonnepanelen. Voor 2024 zijn maatregelen als glas- en kozijnisolatie en installatie van warmtepompen in voorbereiding.

Na een korte pauze maakten de aanwezigen goed gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen en eigen praktijkervaringen met elkaar te delen. Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod zoals het aansluiten bij gezamenlijke inkoopacties, (milieuvriendelijk) isolatiemateriaal, het belang van goede ventilatie en typen warmtepompen. Maar ook soorten en maten regentonnen en afvoerpijpen passeerden de revue. Niet in de laatste plaats was er aandacht voor actuele subsidiemogelijkheden. Tijdens de informele afsluiting van de avond werd in onderonsjes kennis en enthousiasme verder gedeeld.

Kijk voor meer informatie over Levendig Groen en Energiezuinig wonen op www.toekomstmaldennoordoost.nlwww.morgenlandfilm.nl


Linken naar ppt ew en ppt lg toevoegen?