Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Levendig Groen Malden Noordoost
Contactpersoon: Jenny van Oostrum

Ons doel
Levendig Groen Malden Noordoost wil de drie wijken van Malden Noordoost klimaatbestendig en biodiverser maken. We hebben daarvoor
een visie uitgewerkt. Speerpunten zijn levendiger groen in tuinen en in het gemeentelijk groen in de wijk, de aanleg van groendaken (vooral op schuurtjes, garages en uitbouwtjes) en sinds kort verdiepen we ons ook in het afkoppelen van regenpijpen.

Ons team
We zijn nu met zessen uit de Molenwijk, Randwijk en Kroonwijk, maar er is zeker plaats voor meer mensen! We werken veel samen met Marieke Bos, beleidsmedewerker groenbeheer bij de gemeente Heumen.
In 2020 zijn we als Werkgroep Groen en Biodiversiteit van Toekomst Malden Noordoost gestart; eind januari 2023 zijn we als Initiatief aangesloten bij de Stichting Heumen Duurzaam en Groen.

Meer, natuurlijker en fleuriger groen
We zien onze wijken als één natuurgebied voor zwaluwen, egels, bijen en natuurlijk bloemen, planten en bomen. We willen daarom met bewoners en de gemeente samen onze wijken natuurlijker en fleuriger maken. Dat is goed voor de biodiversiteit, maar helpt ook tegen hitte in de zomer (minder steenoppervlak dat warmte vasthoudt) en bij flinke plensbuien raakt het riool minder snel overbelast als water in wadi’s kan wegzakken.

Actiepunten
1. Groendaken op schuurtjes en ander plat dak. We stimuleren dat door het aanboren van een subsidieregeling en het samen optrekken bij het aanleggen van de groendaken. Samen creëren we zo toch veel extra groen.

2. Bewoners uitleggen hoe je je tuin natuurlijker kunt maken. We doen dat door met veel tips bij te dragen aan duurzaamheidscafés, de nieuwsbrief en het laten zien van voorbeelden. We gaan bijvoorbeeld bordjes plaatsen bij voorbeeldplekken voor het vergroten van het bewustzijn: 'zo kun je het ook aanpakken!'

3. Samen met gemeente en bewoners gemeentelijk groen anders inrichten waar dat kan en voordeel heeft. Een voorbeeld is het omvormen van grasveldjes en groenstroken met vrij eentonig groen tot  bloemenweides door inzaaien en anders maaien. Daarnaast legt de gemeente wadi’s aan in onze wijken, ook omdat we tegen een helling aanliggen en er bij hevige regenval kans op overstroming is. De nieuw aan te leggen wadi’s worden vervolgens met levendig groen biodivers ingericht.  Klik hier wat er al gedaan is en nog op het programma staat.

Resultaten tot nu toe  
1. In maart 2023 zijn elf voorbeelddaken in de Molenwijk van een groendak voorzien. Om meer te realiseren is mogelijk meer subsidie nodig, maar zo'n subsidieregeling ontbreekt nog in Heumen.

2. In 2022 zijn twee (kleine) wadi’s ingericht. In 2023 komt er een grote, levendige en biodiverse wadi bij langs de Molensingel en een wat kleinere tussen de Wieken en Molensingel. In 2023 zullen ook drie tot vier grasveldjes anders gemaaid gaan worden, evenals het groen langs de Schoren, Wieken en de Kruigang. Voor een overzicht zie de  detailkaart van Malden Noordoost. Voor nadere toelichting met tekst en foto's klik hier.  

3. Op 13 mei 2023 organiseerden we ter inspiratie een wandeling door Malden Noordoost. Het ging  langs voorbeeldtuinen, wadi's en andere groene bijzonderheden. Klik hier voor meer informatie.

Zie verder ook onze tips of neem een gratis abonnement op de HDG-nieuwsbrief.