Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Werkgroep Groen en Biodiversiteit


Contactpersoon: Jenny van Oostrum


De werkgroep Groen en Biodiversiteit bestaat uit vijf leden uit de Molenwijk, Randwijk en Kroonwijk, maar er is zeker hoop op meer! De werkgroep heeft veel contact met Marieke Bos, beleidsmedewerker groenbeheer bij de gemeente Heumen.


Doel: klimaatbestendig en biodiverser

We willen de drie wijken van Malden Noordoost klimaatbestendig en biodiverser maken. Dat doen we door het aanleggen van groene daken te stimuleren (vooral op schuurtjes, garages en uitbouwtjes) en bewoners ertoe te bewegen hun tuin natuurlijker in te richten.


Meer, natuurlijker en fleuriger groen

We zien onze wijk als een natuurgebied voor zwaluwen, egels, bijen en natuurlijk bloemen, planten en bomen. We willen daarom met bewoners en de gemeente samen onze wijken natuurlijker en fleuriger maken. Dat is goed voor de biodiversiteit, maar helpt ook tegen hitte in de zomer (minder steenoppervlak) en bij flinke plensbuien raakt het riool minder snel overbelast.


Actiepunten

1. Groene daken op schuurtjes en ander plat dak. We stimuleren dat door het aanboren van een subsidieregeling en het samen optrekken bij het aanleggen van de groendaken. Samen creëren we zo toch veel extra groen.

2. Bewoners uitleggen hoe je je tuin natuurlijker kunt maken. We doen dat door met veel tips bij te dragen aan duurzaamheidscafés, de nieuwsbrief en het laten zien van voorbeelden. We gaan ook bordjes plaatsen bij voorbeeldplekken, voor het vergroten van het bewustzijn: zo kun je het ook aanpakken!  

3. Samen met gemeente en bewoners gemeentelijk groen anders inrichten waar dat kan en voordeel heeft. Voorbeelden daarvan zijn het door de gemeente anders maaien van de bermen en het samen met bewoners omvormen van een grasveld in een bloemenweide.


Resultaat

Op een detailkaart van Malden Noordoost is ingetekend wat er tot nu toe is gedaan.

De elf voorbeelddaken in de Molenwijk hopen we in maart 2023 te realiseren.

In het voorjaar van 2023 staat er ter inspiratie een wandeling langs voorbeeldtuinen gepland.