Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Werkgroep Groen en Biodiversiteit


Contactpersoon: HansCees Speel

hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl


De werkgroep Groen en Biodiversiteit bestaat uit zeven leden uit de Molenwijk, Randwijk en Kroonwijk, maar er is zeker hoop op meer! De groep wordt ondersteund door Jasper Neyssen, consultant van Spectrum. En door Sjef Michels voor de gemeente Heumen.


Doel

We willen de drie wijken van Malden Noordoost klimaatbestendig en biodiverser maken. Op korte termijn willen we het aanleggen van groene daken stimuleren (vooral op schuurtjes, garages en uitbouwtjes) en bewoners ertoe bewegen hun tuin natuurlijk in te richten.


Meer, natuurlijker en fleuriger groen

We zien onze wijk als een natuurgebied voor zwaluwen, egels, bijen en natuurlijk bloemen, planten en bomen. We willen daarom met bewoners en de gemeente samen onze wijken natuurlijker en fleuriger maken. Dat is goed voor biodiversiteit, maar helpt ook tegen hitte in de zomer (minder steenoppervlak) en bij flinke plensbuien raakt het riool minder snel overbelast.


Actiepunten

1. Groene daken op schuurtjes en ander plat dak. Samen creëren we toch veel extra groen. In september/oktober hopen we voorbeelddaken in de wijk te realiseren.

2. Bewoners uitleggen hoe je je tuin natuurlijker kunt maken. Uitwisselen van tips en stimuleren. We zijn hard aan het denken hoe dat aan te pakken.

3. Op iets langere termijn samen met gemeente en bewoners gemeentelijk groen anders inrichten waar dat kan en voordeel heeft. Bijvoorbeeld bermen anders maaien, grasveld samen met bewoners bloemenweide maken en zo verder.


Visiedocument en Plan van Aanpak

We hebben een voorlopig Visiedocument en een Plan van Aanpak geschreven, maar die zijn bedoeld als begin en nog niet rijp voor publicatie.