Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Werkgroep Energiezuinig Wonen


Contactpersoon: Frans Cremers

frans.cremers@radboudumc.nl


Algemene informatie

Onze werkgroep Energiezuinig Wonen Malden Noordoost omvat momenteel 9 bewoners uit Noordoost Malden.
Klik hier om kennis met hen te maken

De groep wordt ondersteund door Jasper Neyssen en Benno Elshof, consultants van Spectrum en door Sjef Michels, medewerker duurzaamheid voor de gemeente Heumen.
Hieronder omschrijven wij onze doelen in het stappenplan voor de komende jaren.


Stappenplan 2021 - 2025

Ons eerste doel is om in de komende 5 jaar een energiebesparing van gemiddeld 15% te bereiken voor Noordoost Malden. Het betreft ruim 1.200 woningen. Het kan gaan om kleine besparingen (tot 10%) zoals de vervanging van oude witgoedapparaten, vriezers en CV-installaties, maar ook om grotere isolatie- en energieopwekkingsmaatregelen, zoals de

aanschaf vanDownload Pdf met voorbeeld woning zonnepanelen en luchtwarmtepompen, waarbij een energiebesparing van 40 tot 60% bereikt kan worden.


Op hoofdlijnen is dit het plan voor 2021-2022:

  1. Beschrijving van 8 modelwoningen in Noordoost Malden en het delen van mogelijke besparingsacties met buurtbewoners - beschrijving voorbeeldwoning
  2. Het opstellen van voorbeeldpakketten voor de meest effectieve acties per woningtype
  3. Het opvragen van offertes bij commerciële partijen
  4. Het houden van open zaterdagen van modelwoningen
  5. Het informeren van bewoners en het houden van een markt voor commerciële partijen
  6. Gezamenlijke acties in gang zetten voor tenminste 80 huizen
  7. Analyse uitvoering van deze acties, zijnde ronde 1


Bij gebleken succes zullen de stappen 2 t/m 7 ook in de jaren 2023 tot en met 2025 worden doorlopen, telkens met minimaal 160 woningen.


Ons tweede doel is om te komen tot een duurzame oplossing voor energieopwekking,-opslag

 en -transport in Noordoost Malden. Dit vereist een grotere, projectmatige opzet waarbij wordt gedacht aan het opzetten van een stichting of coöperatie. Deze aanpak zal nodig zijn om tot

 meer significante energiebezuinigingen en -opwekking te komen in de jaren 2025 – 2030.