Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Stap voor stap naar een aardgasvrije gemeente

Net als alle andere gemeenten in Nederland werkt de gemeente Heumen aan een Transitievisie Warmte. Adviseur Sjef Michels: 'We maken de visie omdat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken in Nederland. In de visie staat welke alternatieven voor aardgas er in de gemeente Heumen kansrijk zijn. We noemen dat de warmtestrategie. Per wijk wordt gekeken naar de mogelijke warmtestrategieën en de benodigde isolatie per woning. De verandering van aardgas naar een duurzaam alternatief is een proces van tientallen jaren.'

'Begin volgend jaar stelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast. Hierin hebben we dan in beeld gebracht wat er nodig is en hoe we stap voor stap met bewoners, organisaties en betrokken partijen de komende jaren aan de slag kunnen gaan.'

Elke wijk eigen plan

Voor elke wijk zorgen we zo voor een passende oplossing als alternatief voor aardgas. We maken nu nog geen definitieve keuze voor de warmteoplossing in de kernen, maar starten met isoleren om het energiegebruik terug te dringen. We leren van initiatieven en projecten die er nu spelen in de wijken, zoals het project ‘Toekomst Malden Noordoost’ en de activiteiten van de Energiecoöperatie Heumen. Voor wijken die graag concreet aan de slag willen gaan, bieden wij als gemeente aan minimaal één wijk de komende jaren ondersteuning bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan. In de wijkuitvoeringsplannen gaan we met de wijk kijken welke warmteoplossing gewenst is.'

Op www.heumen.nl leest u meer informatie en klik hier voor een link naar de concept visie. https://www.heumen.nl/warmtetransitie?origin=/nederland-van-het-aardgas-af?   

Heeft u nog vragen, ideeën of tips?

Het proces naar een aardgasvrije gemeente kunnen we alleen samen doen. Voor ons als gemeente is dit ook nieuw. Heeft u vragen, ideeën of tips voor hoe we dit samen kunnen aanpakken? Laat het ons weten via duurzaam@heumen.nl.