Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Plan energiebesparing in Malden Noordoost


De werkgroep Energiezuinig wonen stelde de afgelopen maanden een plan op voor een ambitieuze en noodzakelijke aanpak van energiebesparing in Malden Noordoost. Het plan, 'Contouren Project Energietransitie Malden Noordoost 2022-2030’, gaat uit van 40% CO2-besparing in een periode van acht jaar. Hiervoor is een strakke, projectmatige aanpak nodig met een betaalde projectleider en een nieuwe vorm van samenwerking tussen gemeente en inwoners. De werkgroep sprak hier op 27 januari 2022 over met wethouder Maarten Schoenaker.


Dit plan staat los van de inkoopactie 'Winst uit je woning' die de gemeente Heumen ondersteunde met een brief die huis-aan-huis in week 2, 2022 is bezorgd. Werkgroeplid Frans Cremers: 'Deze actie kwam voor ons als een verrassing, maar alles helpt. Onze werkgroep wil namelijk actiever inzetten op het informeren van inwoners van Malden Noordoost. En vooral hen motiveren hun woningen te isoleren en zelf energie op te wekken.'

Het plan wordt op 3 februari 2022 door de werkgroep overhandigd aan wethouder Maarten Schoenaker. Frans: 'We zullen het plan in de volgende nieuwsbrief nader toelichten.'