Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Klokgroep in Kroonwijk/Molenwijk

Wat zijn ze aan het doen in de Kroonwijk/Molenwijk? Er staan grote containers en allerlei bedrijfswagens op en rond een grasveld, er lopen werklui. Joep Bijlmer (Communicatie) en Pieter Schreurs (Energiezuinig Wonen) gingen op onderzoek uit en spraken 17 november 2021 met Marcel Kersten van de Klokgroep. In opdracht van Woningcorporatie Oosterpoort zijn zij in het kader van groot onderhoud verantwoordelijk voor onder andere de isolatie van 20 woningen in de Bonkelaar/Dahliastraat.

De volgende werkzaamheden zijn opgepakt:

Herstel van voeg- en metselwerk

Vervangen van de gevelkozijnen incl. gevelbekleding

Aanbrengen van CO2-aangestuurde mechanische ventilatie

Dakwerkzaamheden

Aanbrengen isolatie dakvlak

Buitenschilderwerk

Controle en aanpassing meterkast, aanbrengen rookmelders

Na-isoleren van de gevels en vloer

Hemelwaterafvoeren vervangen
Joep: 'We zullen later dit jaar eens vragen bij bewoners of de aanpassingen hebben geleid tot energiebesparing en meer wooncomfort. Ze hebben in ieder geval geen consequenties voor de huur.' Pieter: 'We zijn in de werkgroep Energiezuinig Wonen bezig met een plan hoe we bewoners kunnen ondersteunen bij hun eventuele plannen voor huisisolatie en de aanschaf van zonnepanelen. De Klokgroep is gevraagd met een voorstel te komen waarin ze aangeven wat zij daarin kunnen doen.'