Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Pilot 'Buren helpen buren verduurzamen' in volle gang

De pilot? Startend vanuit huiskamerbijeenkomsten helpen bewoners van de Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk buurtgenoten bij het verduurzamen van hun woning. Met isolatie- en besparingsacties en aanbevelingen op maat bijvoorbeeld. Deze aanpak is de afgelopen maanden uitgeprobeerd met hulp van een buurtprocesbegeleider. En dat slaat aan!

We organiseerden per type huis huiskamerbijeenkomsten. Tot nu toe waren dat er vier. De bijeenkomsten leidden bij de deelnemers tot gezamenlijke inzichten over hun woningen. Vervolgens was het aan hen om eventuele maatregelen samen op te pakken. Daar zijn ze nu mee bezig.

Reacties van bewoners variëren van 'Super dat we zo geholpen worden' en 'Ik weet nu wat ik moet doen' tot 'Ik kan nu met goed vertrouwen stap voor stap verder'. Als voordelen van de aanpak worden de uitgebreide hulp genoemd bij de keuze van maatregelen en van een geschikt bedrijf, de controle op de offerteaanvraag en op de kwaliteit van de uitvoering én de ondersteuning bij de subsidieaanvraag.

Werkgroeplid Frans Cremers: 'Onze volgende actie is gericht op de woningen met oneven nummers aan de Windvleugel. Bewoners daarvan hebben onlangs een brief van de gemeente Heumen gekregen, met een opgaveformulier voor de buurtactie. Verder staan tweede helft juni schouwingen voor spouwmuurisolatie op de planning, met daaraan gekoppeld de offertes. Die gaan we bekijken en met onze aanbevelingen en tips erbij voorleggen aan de geïnteresseerde bewoners.'

Bent u geïnteresseerd in zo’n aanpak met uw eigen straat of buurt in Malden Noordoost, of in deelname aan een gezamenlijke inkoopactie? Meldt u dan bij menno@toekomstmaldennoordoost.nl. Ook als u elders in de gemeente Heumen woont en belangstelling heeft voor de aanpak kunt u hem mailen.

De pilot wordt gesteund door de gemeente Heumen, Energie Samen en Stichting Heumen Duurzaam en Groen.