Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Pilot woningverduurzaming in De Vang gestart

De werkgroep Energiezuinig Wonen is in de afgelopen maanden gestart met een ‘woningblokaanpak' voor ondersteuning bij verduurzaming van de huizen. De basisgedachte is dat bewoners van hetzelfde type woning veel van elkaar kunnen leren over energiebesparende maatregelen. Ook wordt zo duidelijk welke maatregelen bewoners samen kunnen gaan nemen. De pilot was bij bewoners van De Vang. Zij waardeerden de persoonlijke benadering, het open karakter van de kleinschalige bijeenkomsten én de Foto: Frans Dekkers                                            resultaten. De werkgroep gaat er dus zeker

meedoor! In december 2022 ontvingen de bewoners van De Vang 5 tot 51 van de gemeente een brief waarin deze aanpak werd aangekondigd. Vlak daarna hebben twee werkgroepleden - Richard Oostveen en Frans Cremers - bij 24 woningen aangebeld met de vraag of er interesse was voor 'rond-de-tafel gesprekken met andere bewoners'. Als voorbereiding hierop kon men aangeven welke maatregelen al waren getroffen en welke nog in het verschiet lagen.

Bewoners van 12 woningen zijn op 11 resp. 14 februari 2023, samen met leden van de werkgroep Energiezuinig Wonen, bij elkaar gekomen. Er is kennis gedeeld over de specifieke kenmerken van de woningen op De Vang. Gemeenschappelijke problemen waaronder een relatief koude keuken en slechte toegang tot de kruipruimte zijn besproken en de werkgroepleden informeerden de bewoners over kleine en grote maatregelen om energie te besparen en deze eventueel zelf op te wekken.

Enkele gezamenlijke acties zoals de aanschaf van zonnepanelen zijn inmiddels gestart. Bij een aantal huizen worden binnenkort warmtescans gemaakt om warmtelekken op te sporen. En bij voldoende interesse zullen diverse maatregelen gezamenlijk worden aangepakt. Denk aan vloer-, spouwmuur-, en/of dakisolatie en het plaatsen van HR++ glas.

De persoonlijke benadering en het karakter van de bijeenkomsten is goed bevallen, dus deze aanpak wordt de komende maanden vervolgd in aanpalende woningen op de Windvleugel, De Vang, De Schoren en de Randwijksingel.