Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Stichting Heumen Duurzaam en Groen in oprichting

Om alle activiteiten die voortkomen uit het burgerinitiatief Toekomst Malden Noordoost in goede banen te leiden, is in samenspraak met de gemeente Heumen besloten de stichting Heumen Duurzaam en Groen op te richten.vlnr: Joep Bijlmer, Ben Bottema en Jenny van Oostrum


Vooralsnog zijn alle activiteiten volledig gericht op Malden Noordoost, met als doel bewoners te ontzorgen bij de overgang naar de komende aardgasloze periode en zoveel mogelijk steun te bieden bij het CO₂-neutraal maken van de huizen. Het tweede doel is in nauwe samenwerking met de gemeente in de wijken een levendiger natuur te realiseren: meer groen en meer biodiversiteit.

Omdat ook elders in de gemeente vergelijkbare initiatieven te verwachten zijn, heeft de nieuwe stichting zich als derde doel gesteld ook deze ondersteuning en onderdak te bieden. Dat komt tot uiting in de naamgeving: Heumen Duurzaam en Groen. De stichting zal verder samenwerken met vergelijkbare initiatieven in de provincie Gelderland. Als de gesprekken met de gemeente over de financiering zijn afgerond, zal de stichting - naar verwachting per januari 2023 - van start kunnen gaan.

Het bestuur, voor nu bestaandeuit bewoners uit Malden Noordoost, wordt gevormd door Ben Bottema (werkgroep Energiezuinig Wonen), Jenny van Oostrum (werkgroep Groen en Biodiversiteit) en Joep Bijlmer (werkgroep Communicatie). Indien u, inwoner van de gemeente Heumen, belangstelling heeft voor deelname aan het bestuur bent u van harte welkom. Meldt u dan aan via info@toekomstmaldennoordoost.nl