Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Groene-daken-actie

De werkgroep Groen en Biodiversiteit kan in het voorjaar een mooi resultaat tegemoet zien. De offertefase van de groene-daken-actie is afgerond. Er zijn vier mensen afgevallen, maar er hebben zich ook weer twee nieuwe geïnteresseerden aangemeld. In totaal hebben nu elf bewoners hun offerte gegund. Zodra het droog is, krijgen eerst drie  daken nieuw dakleer. Daarna zullen rond maart 2023 in twee dagen tijd alle elf de daken van groendak worden voorzien. De aanleg in het voorjaar is voor groendaken gunstig, want dan kunnen de planten goed wortelen.

Waarom een groendak?

Groene daken verhogen de oppervlakte (onverstoord) groen voor insecten en vogels, dragen bij aan het tegengaan van hitte in de zomer en vangen water op bij hoosbuien. En het is mooi, in alle seizoenen.  


Je voelt je pas echt op je gemak… met een groendak!