Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Praktijkbijeenkomst Wijk van de Toekomst: leren van elkaar

De wijken in Malden Noordoost zijn door de gemeente Heumen aangewezen als proeftuin – 'Wijk van de Toekomst' – voor verduurzamingsinitiatieven in en door hun bewoners. Daar is Toekomst Malden Noordoost uit ontstaan.  Doel is onder andere dat wat hier op het terrein van de energietransitie geleerd wordt, ook van nut kan zijn voor initiatieven in andere wijken en dorpen.

De Werkgroep Energiezuinig Wonen heeft 24 november 2022 een workshop georganiseerd om input uit wijken in de regio te ontvangen en te bespreken. Ook zij zijn daar bezig met het stimuleren van verduurzaming van woningen. Hoe gaan zij te werk? Wat ging goed? Wat flopte? Deze workshop is gefaciliteerd door kennisgroep 'Wijk van de Toekomst' (Provincie Gelderland) en door de gemeente Heumen.   


Werkgroeplid Ben Bottema: 'De resultaten gebruiken we bij het opstellen van onze aanpak voor het stimuleren van woningverduurzaming in de Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk. Waar we bijvoorbeeld over gesproken hebben is: hoe bereik je bewoners, hoe bereik je schaalgrootte en wat is belangrijk voor een succesvolle aanpak. Ervaringen en mogelijkheden werden uitgewisseld tussen vrijwilligers en uitvoerenden uit Lochem, Westervoort, Nijmegen, ECH/Wieck II en de vrijwilligers van onze werkgroep.'

'Veel tijd hebben we besteed aan hoe we de bewoners kunnen helpen die het het meest nodig hebben, bijvoorbeeld als het erom gaat hun energierekening omlaag te brengen. Daarnaast is besproken hoe je bij wijken als in Malden Noordoost kunt beginnen met het (laten) verduurzamen van een gróep van woningen, in plaats van dat je dat per woning aanpakt.'

Als u hier meer over wilt weten of als u op enigerlei wijze wilt meewerken, neem dan contact op met Menno Arendz via info@toekomstmaldennoordoost.nl of 06-54306248. Alle inzet is welkom!

Foto Menno Arendz