Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Eigen, duurzame energie met Energiecoöperatie Heumen

Door Marian Brenters, Wiek II/Burgers Geven Energie

Voor een duurzame toekomst kunnen we zelf veel doen. We kunnen zoveel mogelijk energie proberen te besparen. Daarnaast kunnen we samen onze eigen duurzame stroom opwekken. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Met dit doel hebben inwoners in 2019 Energiecoöperatie Heumen opgericht. De coöperatie gaat voor zeggenschap in toekomstige energieprojecten, bijvoorbeeld door deels eigenaar te worden. Met Zonnepark Teersche Sluispolder, achter het maïsdoolhof in Malden, heeft de coöperatie een start gemaakt met het waarmaken van de plannen. Iedereen uit de gemeente Heumen die wil meedoen en meedenken kan lid worden van de coöperatie. Energiecoöperatie Heumen zoekt samenwerking met initiatieven zoals Toekomst Malden Noordoost, zodat we elkaar kunnen versterken in de energietransitie in onze gemeente.

Zonnepark
De energiecoöperatie is het afgelopen anderhalf jaar druk bezig geweest met Zonnepark Teersche Sluispolder. Dit najaar is de vergunningsprocedure van start gegaan. Het doel is voor minstens 50% eigenaar te worden. Zo komt het project voor een groot deel in lokale handen en krijgen inwoners zeggenschap over de opbrengsten van de opgewekte energie. De leden werken, als het zover is, samen uit hoe inwoners in het project kunnen participeren.

Het zonnepark komt te liggen achter het Maïsdoolhof in Malden aan de Westerkanaaldijk tot aan de Burchtselaan. Projectontwikkelaars GroenLeven en Enovos  ontwikkelen samen met de coöperatie het zonnepark. Om zoveel mogelijk Heumenaren bij de plannen te betrekken wordt de coöperatie bijgestaan door het Nijmeegse Wiek-II , dat eerder al samen met Energiecoöperatie WPN  Windpark Nijmegen-Betuwe  en Zonnepark de Grift ontwikkelde. Deze projecten zijn in handen van inwoners van Nijmegen en omgeving.

Meld je aan als lid of voor de nieuwsbrief
Energiecoöperatie Heumen wil graag een zo groot mogelijk draagvlak voor het zonnepark. Hoe meer mensen meedoen hoe groter de kans op succes! Wilt u meer weten over de coöperatie? Kijk eens rond op de website. U kunt zich daar ook aanmelden als lid of voor de nieuwsbrief of iemand anders een jaarlidmaatschap cadeau geven.


Wie vóór 15 februari 2023 lid wordt of een lidmaatschap cadeau geeft, maakt kans op een van de twee lokale verrassingspakketten die we verloten!