Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Groene-daken-actie

Alle drie de werkgroepen - Energiezuinig Wonen, Communicatie, Groen en Biodiversiteit - hebben  voor 2022 budget gekregen om activiteiten mogelijk te maken. Werkgroeplid Hans Cees Speel: 'In onze vergadering van 6 september 2022 is besloten om een deel van dit bedrag toe te voegen aan de 5.000 euro subsidie die bedoeld is voor het stimuleren van de aanleg van groene daken. De subsidie gold voor ongeveer 10 deelnemers, maar er meldden zich 16 gegadigden. Door de toevoeging kunnen we nu bijna alle 16 subsidieaanvragen honoreren. Onze volgende stap is het maken van praktische afspraken met de leverancier.'


Waarom een groendak?

Groene daken verhogen de oppervlakte (onverstoord) groen voor insecten en vogels, dragen bij aan het tegengaan van hitte in de zomer en vangen water op bij hoosbuien. En het is mooi, in alle seizoenen.  

Je voelt je pas echt op je gemak… met een groendak!