Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Opbrengst eerste Duurzaamheidscafé: input aanwezigen

Wat wilt u delen? Wat wilt u weten? Wat heeft u nodig? Regenwater afkoppelen, aandacht voor ventilatie bij isolatie, mogelijkheden warmtepomp, ondersteuning bij financiering. Dat is een kleine greep uit de vele reacties en vragen tijdens - en zeker ook na - het eerste Duurzaamheidscafé op 19 mei 2022. Daarover waren we zeer verheugd, want dat is de eerste stap naar (verder) 'energiezuinig' en daar doen we het voor. Hierna een uitgebreidere selectie van de input van bewoners van onze wijken en andere belangstellenden. De werkgroepen zullen deze vragen en opmerkingen meenemen bij hun plan van aanpak in het komende jaar.


Wat wilt u delen?

- Regenwater afkoppelen zou een belangrijk thema moeten zijn; net als in Nijmegen zou een subsidie op de aanschaf van een regenton voor de hand liggen

- Meer aandacht voor zonneboilers voor warm water

- De 'warmte-terugwininstallatie-douche' mag meer aandacht krijgen

- Samenwerking met de woningcorporatie is relevant

- Energie die opgewekt kan worden uit de Maas wordt gemist in het overzicht aan mogelijke maatregelen


Wat wilt u weten?

- Informatie over circulaire bouwmaterialen; zijn zonnepanelen circulair?

- Aandacht voor ventilatie bij isolatie

- Overzicht van subsidiemogelijkheden:is het bijvoorbeeld mogelijk subsidie aan te vragen voor reeds uitgevoerde maatregelen?

- Mogelijkheden warmwatervoorziening anders dan met gas

- Meer voorbeeldwoningen gebruiken uit de jaren 1968–1969

- Heeft dakisolatie zin als je dak in 2000 is geïsoleerd?

- Wat zijn de mogelijkheden van een warmtepomp?

- Hoe te besparen op elektrische apparaten? Is het niet nodig om na te denken over het verminderen van het aantal apparaten?

- Kan het elektriciteitsnetwerk nog wel meer zonnepanelen aan?

- Is er (of wanneer komt er) een gemeentelijk 'warmte-oplossingsplan'?

- Hoe verhoudt dit plan zich tot het plan van de regering dat vanaf 2026 iedereen die zijn cv vervangt minimaal een hybride warmtepomp moet hebben?

- Wat is de rol van de gemeente? Hoe verhoudt het regeringsplan zich tot de gemeentelijke acties?

- Deeloplossingen voor isolatie en besparingen (vloer, muur, ventilatie, zonnepanelen)


Wat heeft u nodig?

- Toestemming warmte-koude-opslag (WKO) in grondwaterbeschermingsgebied

- Ik wil graag ontzorgd worden (advies via energiecoach)

- Ondersteuning bij financiering

- Informatie uit voorbeeldwoningen

- Inzicht in de staat van mijn woning, bijvoorbeeld aan de hand van warmtescans

- Betrokkenheid woningcorporatie bij huurwoningen