Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Resultaten enquête Nieuwsbrief


In onze vorige nieuwsbrief hebben we u als abonnee op onze nieuwsbrief gevraagd naar uw mening over deze vorm van communicatie. Gezien het aantal abonnees (toen 122, momenteel 167) is het aantal reacties (7) weliswaar niet representatief, maar deze geven wel een inkijkje in de waardering van de nieuwsbrief.


De nieuwsbrief scoorde gemiddeld een 8,5 op zowel de informatievoorziening over verduurzaming en vergroening als op de verbindende functie in de wijk. Daarnaast stimuleert de nieuwsbrief (of biedt ze aanknopingspunten) om zelf actief na te denken over groen in de eigen omgeving (85%).


De verschijningsfrequentie van elke 6 weken wordt als de meest wenselijke ervaren. Niemand noemde verbeterpunten, maar op de vraag welke onderwerpen niet aan bod kwamen maar wel in de nieuwsbrief thuis horen werden ‘evenementen in de buurt’ en ‘eventuele subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden’ genoemd.