Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Overleg werpt zijn vruchten af 

De werkgroep Groen en Biodiversiteit is al enige tijd in overleg met Marieke Bos van de gemeente Heumen over twee onderwerpen:

-    Het meer ecologisch beheren van bestaand gemeentelijk groen, zodat er meer biodiversiteit ontstaat.

-    Een manier om bewoners zelf stukjes gemeentelijk groen te laten adopteren

met de buurt of de buren. Dat kan meer fleur en kleur opleveren, maar ook gezelligheid en levendigheid brengen in de buurt.

Werkgroeplid HansCees Speel: 'Bij beide onderwerpen zijn we al ver gevorderd!'Een wel heel schraal en saai plantsoentje...
Gemeentelijk groen fleuriger en natuurlijker

In de volgende nieuwsbrief hopen we een voorlopig overzicht te presenteren van bijna 20 stukken groen die meer ecologisch en  natuurlijker kunnen gaan worden in Malden Noordoost. Over het hoe en wat gaan we dan graag met omwonenden in gesprek.


De gemeente is verder op veel plekken bezig met de aanleg van wadi's* om regenwater dat op straat valt te kunnen afkoppelen van het riool. Je ziet ze bijvoorbeeld bij de nieuwe Vuurvogel en langs de Kloosterstraat en de Rijksweg. Soms kan een wadi gecombineerd worden met een meer ecologische groeninrichting. We willen als werkgroep Groen en Biodiversiteit graag meedenken over hoe dat precies kan.


Bij andere stukken groen kunnen soms struiken worden vervangen of zelfs bomen. Ook zijn er grasstroken bij die anders ingezaaid kunnen worden, zodat er meer bloemen komen en minder gras.


Adopteren van stukjes gemeentelijk groen

Op verschillende plaatsen in de wijken hebben bewoners de gemeente gevraagd of ze een stukje groen kunnen adopteren om dit dan zelf in te planten of in te zaaien, bijvoorbeeld met een bloemenmengsel of ander groen dan dat er nu is. Ook stoeptegels eruit kan soms, afhankelijk van de plek. We willen daarvoor met een 'campagne' komen, samen met de gemeente.


Het lijkt ons heel leuk als meer bewoners samen aan de slag gaan met 'groen', zodat straks op veel meer plekken bloemen te zien zijn. En natuurlijk zal dat leiden tot meer vlinders, bijen en andere dieren in de wijken.'


Wil je meedenken over het groen in Malden Noordoost? Neem dan contact op met de werkgroep Groen en Biodiversiteit via hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl.


* wadi: waterafvoer door infiltratie