Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Kick off succesvol

15 juli 2021


Project Toekomst Malden Noordoost ontstond voorjaar 2020, in coronatijd. Alle overleg en informatie-uitwisseling ging digitaal. Daarom was er opluchting en plezier toen deelnemers aan het project elkaar in levende lijve konden ontmoeten: de Kick off-bijeenkomst op 15 juli 2021 in de Zweef Inn was een groot succes. Wethouder Maarten Schoenaker opende de bijeenkomst en was er ook de hele avond bij. Hij bleek een warm pleitbezorger van het project te zijn en prees het initiatief van de wijkbewoners.


In Project Toekomst Malden Noordoost zijn twee werkgroepen actief: Werkgroep Groen en Biodiversiteit en Werkgroep Energiezuinig Wonen.

De werkgroepenleden – uit Molenwijk, Randwijk en Kroonwijk – stelden zich aan elkaar voor. En de contactpersonen presenteerden de stand van zaken in hun werkgroep.


Gino Hofman was vanuit de Provincie Gelderland aanwezig. Hij legde uit hoe hij desgewenst het project of een werkgroep kan ondersteunen. En hoe de situatie in de rest van de provincie is.


De site van Project Toekomst Malden Noordoost kwam online. Ook de flyer is gepresenteerd. Deze is in week 35 huis-aan-huis in Malden Noordoost in de brievenbus bezorgd. De bedoeling is de e-mailadressen te verzamelen van zoveel mogelijk mensen om hen zo te kunnen informeren over het Project Toekomst Malden Noordoost.