Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Herinrichting gebied Vuurvogel 2

Op 21 oktober 2021 was de tweede bijeenkomst voor Molenwijkbewoners over de inrichting van het Vuurvogel-2-terrein. Joep Bijlmer was aanwezig bij het laatste blok van drie bewonerssessies die gehouden werd in de raadszaal van het gemeentehuis. 'De discussie ging over een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de locatie. Dit voorziet in een wooncomplex met 10 tot 16 appartementen op de plek van het oude schoolgebouw. Er komt ook een park op de plaats van het schoolplein. De inrichting van het park en de naamgeving gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de wijkbewoners.'

Na presentatie van het ontwerp konden de aanwezigen digitaal reageren op een aantal onderdelen van het ontwerp. De meeste vragen betroffen de ligging van het wooncomplex: kan het niet gekanteld worden, zodat het gebouw aan de Randwijksingel in plaats van aan de Schoren komt te liggen? De ontwerpers antwoordden dat dat het hele ontwerp zou aantasten en tot een aanzienlijke vertraging van de realisatie zou leiden. Andere vragen betroffen het aantal parkeerplaatsen aan de noordkant van het park, de regenwaterafkoppeling, een ondergrondse parkeergarage en een versmalling van de Randwijksingel door de aanleg van een extra groenstrook.    

Planning

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 een definitief ontwerp aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Dan moet er ook een beeldkwaliteitsplan zijn voor de appartementen die de gemeente er wil laten bouwen. De uitvoering start waarschijnlijk in 2023.