Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Energie Adviesrapport


De gemeente Heumen heeft per type woning en per bouwperiode Energie Adviesrapporten opgesteld.  Misschien dat de tips en maatregelen uit deze voorbeeldrapporten ook bruikbaar zijn voor uw woning?


Op het Duurzaamheidscafé van

19 mei 2022 liggen alle 15 voorbeeldrapporten ter inzage.