Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Begin 2020 vroeg de gemeente Heumen aan Spectrum Elan uit Arnhem te peilen wie in Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk wilde meedenken over 'van het gas af gaan'. Aanleiding was het project van de provincie Gelderland 'Wijk van de Toekomst'. In februari 2020 startten de eerste contacten met bewoners van 'Malden Noordoost'. Eerst via Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk, later ook met een kleine groep mensen uit de Kroonwijk en Randwijk. Toen was nog de centrale vraag: hoe kunnen we duurzaam komen tot het gebruiken van andere vormen van energie dan gas. Kan dat al?

Die eerste brainstorm kreeg op 29 september resp. 1 oktober 2020 in online bijeenkomsten een vervolg. Dat kwam door een wethouderswisseling én de coronapandemie. In de bijeenkomsten ging het vooral over verduurzaming van de wijken. En over wat dit voor bewoners betekent en wat daarvoor nodig is. Veel ideeën zijn gedeeld en ook via het toenmalige platform Heumenpraatmee.nl zijn ideeën gekomen.

Op 10 november 2020 zijn de ideeën vertaald in thema's en acties. Hiermee gingen twee inhoudelijke werkgroepen aan de slag in het project Toekomst Malden Noordoost: de Werkgroep Energiezuinig Wonen en de Werkgroep Groen en Biodiversiteit. Er is ook een Werkgroep Communicatie gevormd om de ideeën verder de wijken in te brengen.

Al het denkwerk binnen de werkgroep Energiezuinig Wonen leverde de notitie 'Contouren Project Energietransitie Malden Noordoost' op. De Werkgroep Groen en Biodiversiteit stelde de Globale Biodiversiteitsvisie/Ontwerk Malden Noordoost op.

Toen met name door het Contourenplan het project Toekomst Malden Noordoost een steeds grotere omvang kreeg en binnen het project ook energiecoaches actief werden maar dan voor heel de gemeente, werd – ook op verzoek van de gemeente Heumen – een nieuwe organisatie als noodzakelijk gezien. Daartoe is in januari 2023 de stichting Heumen Duurzaam en Groen opgericht. De werkgroepen zijn inmiddels omgedoopt tot 'Initiatief' en heten nu Energiezuinig Wonen Malden Noordoost en Levendig Groen Malden Noordoost. De Werkgroep Communicatie is nu Taakgroep Communicatie en ondersteunt waar gewenst het bestuur én de initiatieven. Zie ook www.heumenduurzaamengroen.nl.